• Slovarček govora kraja
    DORNBERK
    Poslušaj
    Narečno
    izgovorjavo
  • DORNBERK

Spletna stran, na kateri se trenutno nahajte, vam bo predstavila krajDornberk, značilnosti primorske narečne skupine ter značilnosti krajevnega govora.

Gradivo je pripravila in uredila Jana Kavčič, univ. dipl. slov.