0 Število besed v slovarju

Slovar ni le zbirka narečnih besed. Je zbirka kulturnega in zgodovinskega spomina. Je arhiv besed, ki se ne uporabljajo več, ker so zamrle skupaj z dejavnostjo, predmeti, ki so jih označevale, je zbirka besed, ki se uporabljajo, vendar se je njihova izgovorjava (morda celo pomen besede) spremenila in se spreminja.

Č

► čə'bi:əla -ə ž žuželka, ki daje med in vosek ∇ SSKJ +

► čə'bəÍ'na:k -a m stavba za čebelne panje ∇ SSKJ +

► čə'bu:la -ə ž začimbna rastlina s cevastimi listi ali njeni omeseneli podzemeljski deli |u̯ ''və:rti pei̯ sa'di:mu̯o čə'bu:lo in 'či̯e:snik| ∇ SSKJ +

► 'či̯e:snik -a m začimbna rastlina z dolgimi ozkimi listi ali njeni iz strokov sestavljeni podzemeljski deli |u̯ 'və:rti pei̯ sa'di:mu̯o čə'bu:lo in 'či̯e:snik| ∇ SSKJ +

=> črešna

►'či:əšpa -ə ž sadno drevo ali njegov modri jajčasti koščičasti sad |'či:əšpə sə za mər'mo:ladu; 'di:əlaju š'no:pc s 'či:əšp| ∇ SSKJ +

► čə'tə:rtk -a m četrti dan v tednu ∇ SSKJ +

=> šoštar

=> šolen

=> panel

► č'ri:əda -ə večja skupina živali iste vrste ∇ SSKJ +

► č'ri:əšna -i ž sadno drevo ali njegov dolgopecljati okrogli koščičasti sad |ni b'lo: 'ni:ti 'e:nə č'ri:əšni| ∇ SSKJ −

► č'ri:əvu̯o -va s podolgovat, votel, navadno valjast predmet, cev |smo napə'la:li č'ri:əvu̯o čə'du:əl po brə'γu̯o:vax| (šlavf) ∇ SSKJ ≠

► 'čə:rn prid. ki je take barve kot oglje ali saje |'čə:rn kla'bu:k| ∇ SSKJ +

► č'ro:u̯ -ərva m drobna žival mehkega, podolgovatega telesa, navadno škodljiva, črv ∇ SSKJ −

=> črov