0 Število besed v slovarju

Slovar ni le zbirka narečnih besed. Je zbirka kulturnega in zgodovinskega spomina. Je arhiv besed, ki se ne uporabljajo več, ker so zamrle skupaj z dejavnostjo, predmeti, ki so jih označevale, je zbirka besed, ki se uporabljajo, vendar se je njihova izgovorjava (morda celo pomen besede) spremenila in se spreminja.

F

► 'fa:brika -ə ž večje podjetje, ki strojno izdeluje polizdelke in izdelke v večjih količinah |u̯ Ba'tu:jəx jə b'la: 'fa:brika| ∇ SSKJ +

► fə'co:u̯ -'cu̯o:la m žensko pokrivalo, navadno kvadratne oblike |'kə:dər γ'ra:š kei̯ 'di:əlat 'di:ənəš fə'co:u̯; če 'di:əlaš 'kə:šnə 'bə:l 'ta:kə 'γə:rdə 'di:ələ 'di:ənəš fə'co:u̯| ∇ SSKJ –

► fə'co:lk -a manjši kos blaga kvadratne oblike za brisanje nosu |fə'co:lk jə za 'nu:əs; fə'co:lk jə tə'me:i̯xən| ∇ SSKJ –

►'fa:i̯fa -ə ž priprava za kajenje, ki se napolni s tobakom ∇ SSKJ +

►'fa:i̯n neskl. prid. 1. ki ima pozitivne lastnosti v precejšnji meri |ma jə 'fa:i̯n č'lo:vək| (fejst) ∇ SSKJ – 2. ki ima v estetskem pogledu pozitivne lastnosti |'fa:i̯n jə pei̯ da si 'no:bil| ∇ SSKJ –

►'fə:lit (zmotiti se) 1. narediti napako pri kakem delu ∇ SSKJ - 2. narediti kaj v prepričanju, ki ni v skladu s stvarnostjo ∇ SSKJ –

► fa'lu̯o:t -a m slab, malopriden človek, nepridiprav ∇ SSKJ +

► fa'mi:ljə ž zakonski par z otroki ali brez njih ∇ SSKJ +

► 'fa:ncəl -clje m ocvrto pecivo iz kvašenega testa ∇ SSKJ ≠

►'fə:nt -a m dorasel mlad moški, ki še ni poročen |'fə:nt jə bu u̯ b'ri:əγi| ∇ SSKJ +

►'fa:rbat glag. 1. prepajati pokrivati z barvo |'u̯ə:trok 'fa:rba 'ru:əžu| ∇ SSKJ ≠ 2. goljufati, lagati ∇ SSKJ +

►'fa:rou̯š -ža m hiša, namenjena za prebivanje župnika in za župnijski urad ∇ SSKJ +

►'fa:sat -am glag. biti tepen |ta'ku:ə səm b'la: 'fa:sana| ∇ SSKJ –

► 'fi:əca -ə ž snov iz kvasovk, navadno za vzhajanje testa |'di:ənəmo na s'ri:ədi m'u̯o:kə 'fi:əcu| ∇ SSKJ –

►'fe:i̯st neskl. prid. ki ima pozitivne lastnosti v precejšnji meri |'fe:i̯st č'lo:vək| (fajn) ∇ SSKJ +

► fər'di:ərbat -am glag. 1. poškodovati kaj tako, da propade, postane neuporabno, preide v slabo stanje |'ke:i̯ si pei̯ fər'di:ərbala| ∇ SSKJ –

► fərš'ta:n -a m mehka, na eni ali na obeh straneh nekoliko kosmata bombažna ali volnena tkanina ∇ SSKJ –

►fə'ti:na -ə ž odrezan kos, košček snovi, živila ∇ SSKJ –

► 'fi:n -a - u̯o prid. 1. ki se vede v skladu z družabnimi pravili in se izbrano oblači ∇ SSKJ + 2. ki ima zelo velike zahteve pri izbiri česa |ma si 'fi:n; 'fi:n si 'ke:i̯ si prə'bi:əraš| ∇ SSKJ –

► 'fi:ərtox -a m vrhnje, navadno zaščitno oblačilo, ki pokriva sprednji del telesa, predpasnik ∇ SSKJ –

=> fižu

► 'fə:žu -la m kulturna rastlina z navadno rahlo obarvanimi cveti in dolgimi stroki ali njeni sadovi |'fə:žu pərt'li:kou̯c 'i:məmo za 'žu:rit; 'fə:žu sə 'di:ənə u̯'mi:əs 'ri:əγota| ∇ SSKJ –

► fəžu'le:t in fažo'le:t -a stročji fižol |za'ki:sani fəžu'le:ti; x fəžu'le:tam 'γra 'či̯e:snik| ∇ SSKJ –

► fə'žu:lou̯ka -ə ž fižolova juha ∇ SSKJ +

=> ferštan

► f'la:ška -ə ž višja steklena posoda za tekočine z ozkim, podolgovatim grlom |f'la:ška jə b'la: za na 'mi:zu; f'la:škə so b'lə: p'li:ətənə, da sə jə 'ni:əslo u̯ b'ri:əx| ∇ SSKJ ≠

► f'li:kat glag.

► 'fo:ndač -a m kavna usedlina |'fo:ndač jə 'bu: 'ti:sto 'ke:i̯ jə u̯əs'ta:lo 'u̯ə:t ka'fi̯:eta| ∇ SSKJ –

► fo're:št -a m kdor je iz tuje dežele, tuje jezikovne skupnosti |k jə 'pə:ršu fo're:št na 'bo:rjəč s'mu: 'ri:əku sei̯ 'bo:š 'e:n γ'lə:š 'vi:na| ∇ SSKJ –

=> poltrona

► 'fu:ətrat -am glag. dajati komu hrano ∇ SSKJ –

► 'fo:u̯č -a m nož z zakrivljenim rezilom, zlasti za obiranje grozdja |smo 'ri:əzali s 'fo:u̯čami| ∇ SSKJ +

► 'fo:u̯š prid. ki drugemu ne privošči ∇ SSKJ –

► f'ra:i̯la -ə ž 1. gospodična ∇ SSKJ + 2. v zvezi polnočna frajla ► pon'u̯o:čna f'ra:i̯la roža ∇ SSKJ –

► fər'ba:c -a m prebrisan človek, prebrisanec ∇ SSKJ –

► fər'ba:cast -a -o prid. ki zna z iznajdljivostjo, bistrostjo presenetiti, prevarati ∇ SSKJ –

► f'ri:γat -am nedov. čistiti z drgnjenjem s trdo krtačo po površini, navadno mokri, ribati ∇ SSKJ –

► f'ri:šən prid. dobljen, pripravljen pravkar ali pred kratkim in še ni izgubil svojih bistvenih dobrih lastnosti ∇ SSKJ –

► f'ru:əštik -tka m obrok hrane, ki se jé zjutraj |k'ro:x s ka'fi̯:etam sə 'je:i̯ za f'ru:əštik| ∇ SSKJ –

► f'ru:əštkat -am glag. jesti zajtrk, zajtrkovati |'də:nəs ni:səm f'ru:əštkala| ∇ SSKJ –

► fər'ta:ljə -li ž jed, zlasti iz stepenih jajc, ocvrta na maščobi |'sə:rčnu̯o 'zi:əľe, 'ko:romač jə za fər'ta:lu ma 'mu:əre 'be:t 'tu:d klo'ba:sa| ∇ SSKJ +

► f'ru:ška -ə ž sadno drevo ali njegov pečkati sad stožčaste oblike |s'mo: š'li: k'rəst f'ru:škə;| ∇ SSKJ –

► 'fu:rman -a m kdor vozi, prevaža s konjsko vprego∇ SSKJ +

►'a:stra -ə ž vrtna rastlina z raznobarvnimi cveti  SSKJ +