0 Število besed v slovarju

Slovar ni le zbirka narečnih besed. Je zbirka kulturnega in zgodovinskega spomina. Je arhiv besed, ki se ne uporabljajo več, ker so zamrle skupaj z dejavnostjo, predmeti, ki so jih označevale, je zbirka besed, ki se uporabljajo, vendar se je njihova izgovorjava (morda celo pomen besede) spremenila in se spreminja.

H

► 'xa:ljə -i ž plašču podobno ohlapno, navadno zaščitno vrhnje oblačilo |po'li:əti sə 'i:ma 'xa:lju b'rə:z rə'ka:vou̯ z 'u:ərštami da 'kə:dər γ'ra:š u̯ 'və:rt da 'lə:hko z'mi:ərəm 'di:ənəš kei̯ tudi u̯ 'u:əržət| ∇ SSKJ +

► x'la:čə - oblačilo, ki obdaja spodnji del telesa in vsako nogo posebej |sə sko'či:li b'rə:z x'la:č b'rə:ž neč u̯'si: 'du̯o:l kei̯ sə 'ba:li da sə zas'pa:li| ∇ SSKJ +

► x'la:pc -a m stalno najet moški na kmetiji za pomoč pri kmečkih delih ∇ SSKJ +

► x'li:əu̯ -va -m stavba, prostor za bivanje domačih živali |p'ra:sci so b'li: pei̯ u̯ h'li:əvi| ∇ SSKJ +

► x'lu:ət -da m odžagano, debelejše deblo brez vej ∇ SSKJ +

►'xo:stjə -i ž okrogla ploščica iz nekvašenega pšeničnega testa za obhajanje ∇ SSKJ +

► x'rə:m -'ra:ma m del stavbe za shranjevanje vina in sušenje mesnine, klet ∇ SSKJ ≠

► xra'mi:nc -a m majhen del stavbe za shranjevanje vina in sušenje mesnine ∇ SSKJ –

⇒ fotrat

► x'ra:st -a m veliko listnato drevo z navadno hrapavim deblom in trdim lesom ∇ SSKJ +

► x'ri:p -ba m višja vzpetina zemeljskega površja ∇ SSKJ +

► x'ri:pčk -a m manjšalnica od hrib ∇ SSKJ +

⇒ fruška