0 Število besed v slovarju

Slovar ni le zbirka narečnih besed. Je zbirka kulturnega in zgodovinskega spomina. Je arhiv besed, ki se ne uporabljajo več, ker so zamrle skupaj z dejavnostjo, predmeti, ki so jih označevale, je zbirka besed, ki se uporabljajo, vendar se je njihova izgovorjava (morda celo pomen besede) spremenila in se spreminja.

I

► 'jə:γla -ə ž podolgovat, tanjši, na enem koncu ošiljen predmet |ž'ni:darca jə 'mi:əla 'fi:nγrot, centi'me:tər, c'vi:ərən, š'ka:ri in 'jə:γlu za ši:vat| ∇ SSKJ +

⇒ kampo

⇒ marjetica, margerita

⇒ fin