• DORNBERK

Dornberk

Dornberk je gručasta vas v spodnji Vipavski dolini na levem bregu reke Vipave. Vas leži na vznožju vzpetine Čuklje na nadmorski višini okrog 70 metrov.

V Krajevno skupnost Dornberk spadajo vasi na levem bregu reke Vipave: Potok, Brdo, Draga in Tabor ter tri vasi na desnem bregu Vipave: Zalošče, Budihni in Saksid. V Krajevni skupnosti je kar dobrih 1800 prebivalcev, od tega jih živi 838 v Dornberku. Dornberk in Zalošče sta v tem delu Vipavske doline nekakšno središče vinogradništva, kar je razvidno tudi iz bližnjega okoliša. Obsežni vinogradi se namreč razprostirajo po okoliškem flišnem gričevju, ki obdaja reko Vipavo s severne in južne strani.

O kraju

Poleg številnih turističnih kmetij, ki ponujajo prodajo vina in sadja, prenočišča ter pristno domačo hrano, je v kraju tudi župnija, trgovina, bančna enota, pošta, zdravstveni dom, lekarna, osnovna šola in vrtec, pekarna, bencinski servis, več frizerskih salonov, bar ter kmetijska trgovina. Dornberk je tudi pomembno prometno križišče, saj se tu srečujeta cesti iz Ajdovščine in Sežane proti Novi Gorici ter cesta, ki vodi iz Dornberka čez Železna vrata na Kras. Skozi kraj potekajo tako avtobusne kot železniške povezave. Kraj ima kar dve železniški postaji: Dornberk in Dornberk vas, saj se tu razcepi glavna proga Nova Gorica – Sežana proti Ajdovščini.

Ime vasi Dornberk se lokalno pojavlja kot Dornberg, prav tako pa se tudi lokalno poimenovanje prebivalca, ki je Dornberškovec, razlikuje od zapisa Dornberčan v Slovenskem pravopisu ter Etimološkem slovarju slovenskih zemljepisnih imen (v le-tem sta oba zapisa).


Ime kraja se je skozi zgodovino spreminjalo. Pojavljali so se naslednji zapisi: Dorinberg, Dorimberg, sub castro Dorimbergo, sub opiddo Dorimbergi, Dornberg. Leta 1952 so Dornberg preimenovali v Zali hrib (pri čemer naj bi zali v prvotnem pomenu pomenilo 'slab' (SNOJ 2009: 119)). V tistem času pa naj bi med predlogi za novo ime bilo tudi poimenovanje Vinodol. Dve leti se je torej v uradnih dokumentih in župnijskih matičnih knjigah pojavljalo poimenovanje Zali hrib, vendar je ves čas zaradi poimenovanja vladalo nezadovoljstvo. Zato so se v letu 1953 nekateri spet navduševali nad poimenovanji: Vinodol, Trtnik, Vingrad, Zali breg, Vinorod, Podbreg, Zalič, Trtognoj itd. V Pokrajinskem arhivu v Novi Gorici hranijo seznam, na katerem je kar 23 predlogov za preimenovanje Zalega hriba. Občinski ljudski odbor se je leta 1955 dokončno odločil, da se povrne staro ime Dornberg. Kasneje so zadnjo črko g spremenili v k (ALBREHT 2013: 198). Poimenovanje kraja je zloženo iz srednjevisokonemških besed dorn v pomenu 'trn' in berg oz. berc v pomenu 'gora, hrib'. Prvotno tako pomeni 'trnov hrib' (SNOJ 2009: 119).

KONTAKT, URADNE URE KRAJEVNE SKUPNOSTI:

Krajevna skupnost Dornberk
Gregorčičeva ulica 13
5294 Dornberk
Telefon: 05/301-83-95
GSM: 031/719-343

Krajevna skupnost Dornberk
Gregorčičeva ulica 13
5294 Dornberk
Telefon: 05/301-83-95
GSM: 031/719-343

Davčna številka: 42550599
Transakcijski račun: TR 01284-6450830420
Predsednica sveta: Štefka Susič
Uradne ure: Prvi torek v mesecu: 19.00-20.00