0 Število besed v slovarju

Slovar ni le zbirka narečnih besed. Je zbirka kulturnega in zgodovinskega spomina. Je arhiv besed, ki se ne uporabljajo več, ker so zamrle skupaj z dejavnostjo, predmeti, ki so jih označevale, je zbirka besed, ki se uporabljajo, vendar se je njihova izgovorjava (morda celo pomen besede) spremenila in se spreminja.

J

=> japka

⇒ japka

⇒ smukvica

► 'ja:pka -ə ž 1. sad jablane 2. jablana ∇ SSKJ –

► 'ja:rəm -rma m lesena vprežna priprava, ki se da živali na vrat, navadno za par živali (jarmič) ∇ SSKJ –

► 'jə:rmič -a m lesena vprežna priprava, ki se da živali na vrat, navadno za par živali (jarem) ∇ SSKJ ≠

► jas'mi:n -a m okrasni grm z elipsastimi listi in belimi, dišečimi cveti ∇ SSKJ +

► 'jə:čmən -mana m kulturna rastlina, katere klas je sestavljen iz enocvetnih klaskov, ali njeno seme |smo s'ja:li 'jəčmən| ∇ SSKJ +

►'jə:lka -ə ž |'pər nas 'ni:so b'lə 'jə:lkə| ∇ SSKJ +

► jənt'ri:γa -ə ž medsebojno izražanje nesoglasja z izjavami, mnenjem drugega, prepir |jə 'ra:tala və'li:ka jənt'ri:γa| ∇ SSKJ –

►je'ri:ča -ə ž bodičasta lupina okrog ploda |'ko:stan jə 'nu̯o:tər u̯ je'ri:či| ∇ SSKJ +

►'jə:sən -'sə:ni ž del leta med poletjem in zimo ∇ SSKJ +

►'jə:six -a m kis ∇ SSKJ +

► 'jə:s -za m naprava, prečno na tok vode, zlasti za dviganje vodne gladine za njo ∇ SSKJ +

►'ju:əpa -ə ž vrhnje oblačilo, zlasti žensko, ki pokriva zgornji del telesa in se spredaj zapenja ∇ SSKJ +

► 'ju̯o:ta -ə ž jed iz kislega zelja ali repe, fižola in krompirja |'ju̯o:tu smo 'ku:xali ta'ku̯o:| ∇ SSKJ +

► 'ju:x -ga m smer na nebu ali zemlji proti položaju sonca opoldne ∇ SSKJ +

► 'ju:rjou̯ka -ə ž rastlina z dolgimi ozkimi listi in velikimi dišečimi, navadno belimi ali rumenimi cveti |'ju:rjou̯kə in də'vi:čkə smo ho'di:li b'rə:t na K'rə:s u̯ 'Li:pu| ∇ SSKJ +

► 'jə:tru̯o -a s del dneva ob sončnem vzhodu ∇ SSKJ +