0 Število besed v slovarju

Slovar ni le zbirka narečnih besed. Je zbirka kulturnega in zgodovinskega spomina. Je arhiv besed, ki se ne uporabljajo več, ker so zamrle skupaj z dejavnostjo, predmeti, ki so jih označevale, je zbirka besed, ki se uporabljajo, vendar se je njihova izgovorjava (morda celo pomen besede) spremenila in se spreminja.

L

► 'la:i̯bən -bəne m prostor za opravljanje potrebe (stranišče) ∇ SSKJ -

► 'la:stika -ə ž trak z vpletenimi gumijastimi nitmi ∇ SSKJ -

► lə'a:ndər in 'la:ndər -dra m okrasni zimzeleni grm z belimi, rdečimi, rumenimi cveti v socvetju

► 'li:əxa -ə ž oddeljena ploskev obdelane zemlje na vrtu; greda ∇ SSKJ +

⇒ fajn

► 'li:əšnik -a m grm z nazobčanimi listi in visečimi mačicami ter njegov plod ∇ SSKJ ≠

► 'li:ətu̯o -a s čas dvanajstih mesecev, ki se začne 1. januarja in traja do 31. decembra |'ve:č 'li:ət smo 'mi:əli 'ku̯o:zə| ∇ SSKJ +

► lə'za:ni -ou̯ m mn. izdelek za zakuho iz rezančnega testa v obliki krajših trakov |'žu:pa z lə'za:nami| ∇ SSKJ –

► 'li:čk -a m priprava za zlivanje tekočine v posodo skozi majhno odprtino ∇ SSKJ -

⇒ ličk

► 'li:kof -a m zaključek kakršnegakoli dela ∇ SSKJ +

► lə'si:ca -ə ž žival rdečkasto rjave barve s košatim repom ∇ SSKJ +

► lod'ri:ca -ə ž večji lesen sod ∇ SSKJ +

► 'lu:əx -γa m obrobje gozda, gozd (bošk, boršt, gozd) ∇ SSKJ +

► 'lu:əi̯bər -bra m sredozemski grm ali drevo, katerega dišeči usnjati listi se uporabljajo kot začimba |'i:məm 'lu:əi̯bər; 'lu:əi̯bər 'di:ənəš u̯ 'žo:pcu ən na 'tu:əntə| ∇ SSKJ –

► lomb'ri̯e:na -ə ž priprava z ročajem in z zložljivo streho za zaščito pred dežjem |lomb'ri̯e:nə smo z'mi:rəm 'ni:əsli 'sa:bu| ∇ SSKJ –

► 'lu:ən -a m plačilo, plača ∇ SSKJ +

► 'lu̯o:nc -a m posoda valjaste oblike za kuhanje ∇ SSKJ +

► 'lu:ənca -ə ž velik kup sena, zložen navadno zaradi sušenja |sə jə z 'vi:lami pə'xa:lo in sə jə 'di:əllo 'lu:əncə; u̯ 'lu:əncə sə ho'di:li s'pa:t| (kopa, ograpk) ∇ SSKJ −

► lo'pa:ta -ə ž orodje s širokim listom in dolgim držajem za zajemanje, premetavanje sipkega materiala ∇ SSKJ +

=> lojber

► 'lu:ft -a m 1. zmes plinov, vodne pare in trdnih delcev, ki sestavlja ozračje ∇ SSKJ -