0 Število besed v slovarju

Slovar ni le zbirka narečnih besed. Je zbirka kulturnega in zgodovinskega spomina. Je arhiv besed, ki se ne uporabljajo več, ker so zamrle skupaj z dejavnostjo, predmeti, ki so jih označevale, je zbirka besed, ki se uporabljajo, vendar se je njihova izgovorjava (morda celo pomen besede) spremenila in se spreminja.

N

► 'na:γəľ m okrasna rastlina z nasprotno stoječimi listi in dišečimi belimi, rdečimi, rumenimi, pisanimi cveti ∇ SSKJ +

► naγ'li:x prisl. izraža gibanje ali položaj v ravni črti brez odmikanja ∇ SSKJ –

⇒ guzne

⇒ naglih

=>jurjovka

⇒ navreber

► nau̯'ri:əbər prisl. izraža gibanje po strmini navzgor ∇ SSKJ –

► nau̯s'kri:š prisl.

⇒ vintola

► nə'di:əÍe -i ž sedmi dan v tednu |na 'da:n nə'di:əÍi za ko'si:lu̯o al jə pe'če:nka al jə pəš'ča:nc| ∇ SSKJ +

=> pol teč pol meš

► nə'u:rjə -ə s zelo močne padavine, navadno s hudim vetrom ∇ SSKJ +

► nə'vi:əsta -ə ž ženska ob poroki in nekaj časa pred njo ∇ SSKJ +

► nə'vi:xta -ə ž močen dež s hudim vetrom, treskanjem ∇ SSKJ +

⇒ fovš

► 'ńi:va -ə ž del zemljišča za gojenje kulturnih, krmnih rastlin (planta) ∇ SSKJ +

► nə'cu:əi̯ prisl. v noči ali večeru, ki je in še traja, ki bo prišel oziroma je minil ∇ SSKJ +

► 'nu:əč -o'či: ž čas teme od sončnega zahoda do vzhoda |sə 'ku:xa 'ci:əlu 'nu:əč; smo mo'li:li 'ci:əlu 'nu:əč| ∇ SSKJ +

⇒ kalceta

► 'nu:i̯šč -a m priprava za rezanje iz rezila in ročaja, nož ∇ SSKJ –

► 'nu̯o:k -a m 1. podolgovata, vretenasta tvorba, ki nastane s svaljkanjem, krompirjev svaljek ∇ SSKJ – 2. v zvezi češpav nok ► 'či:əšpau̯ 'nu̯o:k slivov cmok ∇ SSKJ –

► 'nu:ətər prisl. izraža premikanje ali usmerjenost v zaprt prostor ∇ SSKJ +

=> nojšč

► 'nu:nc -a m očetov ali materin brat (stric) ∇ SSKJ +