0 Število besed v slovarju

Slovar ni le zbirka narečnih besed. Je zbirka kulturnega in zgodovinskega spomina. Je arhiv besed, ki se ne uporabljajo več, ker so zamrle skupaj z dejavnostjo, predmeti, ki so jih označevale, je zbirka besed, ki se uporabljajo, vendar se je njihova izgovorjava (morda celo pomen besede) spremenila in se spreminja.

R

► ra'ba:rbara -ə ž vrtna rastlina z velikimi listi in užitnimi mesnatimi listnimi peclji ∇ SSKJ +

=> regot

►'ra:i̯š -ža m kulturna rastlina toplih krajev, ki raste na tleh, pokritih z vodo, ali njeno seme, riž |'ra:i̯š ku 'ra:i̯š 'ra:i̯š 'ne:č| ∇ SSKJ –

► 'ra:p -a m gibljiv, različno oblikovan podaljšek zadnjega dela trupa nekaterih živali ∇ SSKJ +

► 'ra:špa -ə ž orodje z vzporednimi grebeni po površini za obdelovanje kovinskih predmetov ∇ SSKJ –

=> glehen

► rau̯'ni:na -ə ž navadno večji raven svet (glehno) ∇ SSKJ +

► ər'di:əč prid. ki je take barve kot kri ali (zrele) jagode ∇ SSKJ +

► 'ri:əbər -bri m nagnjen svet, strmina ∇ SSKJ +

► 'ri:əγot -a m solata z navadno dlakavimi listi |po'zi:mi jə 'ri:əγot; 'fə:žu sə 'di:ənə u̯'mi:əs 'ri:əγota| ∇ SSKJ –

► 'ri:əpa -ə ž kulturna rastlina z velikimi listi ali njen beli omeseneli podzemeljski del deli |po kram'pi:ri sə jə u̯s'ja:lo 'ri:əpu; 'kə:dər jə b'la: 'ri:epa jə b'la: u̯'sə:k 'da:n 'ri:epa; 'ti:ənfana 'ri:əpa| ∇ SSKJ +

► rə'ši:etu̯o -a s priprava iz lesenega okroglega ogrodja z mrežo, zlasti za čiščenje |rə'ši:etu̯o je 'mu̯o:γlo 've:i̯sət| ∇ SSKJ +

=> lezani

=> fetina

► 'ri:ba -ə ž vodna žival, ki diha s škrgami in se premika s plavutmi |š'ka:tla 'u̯ə:t s'la:nix 'ri:p| ∇ SSKJ +

⇒ frigat

► 'ri:xta -ə ž jed kot dodatek h glavni jedi |'ri:xta jə 'bu: 'ti:ənfan kram'pi:ər, 'ti:ənfanu̯o 'ziəÍe, 'ti:ənfana 'ri:əpa| ∇ SSKJ ≠

⇒ rajž

► rə'žu̯o:t -a m jed iz dušenih kosov mesa, riža in začimb ∇ SSKJ +

=> ponava

=> facolk

► rə'či:ca -ə ž lesen podolgovat, na enem koncu pritrjen del priprave na voz ∇ SSKJ ≠

► ro'γa:ča -ə ž vrsta motike |ro'γa:čə sə pei̯ na d'va: k'li:na; tistik'rə:t smo 'mi:əli pei̯ u̯'si: ro'γa:čə| ∇ SSKJ ≠

► ro'γa:čka -ə ž manjša rogača ∇ SSKJ –

► 'ru:əmar -jə m vernik, ki gre k romarski cerkvi, v sveti kraj ∇ SSKJ +

=> cvibo

► 'ru:əžəŋkrau̯t -a m lončna rastlina z dišečimi dlakavimi listi in drobnimi vijoličastimi cveti ∇ SSKJ +

► 'ro:žmarin -a m sredozemska grmičasta rastlina z ozkimi močno dišečimi listi in drobnimi modrikastimi cveti ∇ SSKJ +

=> facol