0 Število besed v slovarju

Slovar ni le zbirka narečnih besed. Je zbirka kulturnega in zgodovinskega spomina. Je arhiv besed, ki se ne uporabljajo več, ker so zamrle skupaj z dejavnostjo, predmeti, ki so jih označevale, je zbirka besed, ki se uporabljajo, vendar se je njihova izgovorjava (morda celo pomen besede) spremenila in se spreminja.

A

► 'a:xtat -m prizadevati si, skrbeti, da se odvrne nevarnost od česa, varovati |sə jə 'a:xtalo, 'ti:sve 'ke:i̯ sə 'rə:di 'pi:li z γa sə napi:li|  SSKJ −

⇒ gacovna

► 'a:lmožna -ə ž kar se dá iz usmiljenja, dobrote |'a:lmožna jə u̯ 'ci:ərkvi| SSKJ +

►'a:ntvəla -ə ž kos blaga določene oblike za brisanje telesa (brisača)  SSKJ −

►'a:stra -ə ž vrtna rastlina z raznobarvnimi cveti  SSKJ +