0 Število besed v slovarju

Slovar ni le zbirka narečnih besed. Je zbirka kulturnega in zgodovinskega spomina. Je arhiv besed, ki se ne uporabljajo več, ker so zamrle skupaj z dejavnostjo, predmeti, ki so jih označevale, je zbirka besed, ki se uporabljajo, vendar se je njihova izgovorjava (morda celo pomen besede) spremenila in se spreminja.

U

⇒ komot

⇒ menine

► u̯m're:t glag. prenehati živeti ∇ SSKJ +

⇒ ferderbat

e ► 'u:sńe -a s živalska koža, strojena brez dlake ∇ SSKJ +