0 Število besed v slovarju

Slovar ni le zbirka narečnih besed. Je zbirka kulturnega in zgodovinskega spomina. Je arhiv besed, ki se ne uporabljajo več, ker so zamrle skupaj z dejavnostjo, predmeti, ki so jih označevale, je zbirka besed, ki se uporabljajo, vendar se je njihova izgovorjava (morda celo pomen besede) spremenila in se spreminja.

V

► 'va:xtə -ø ž mn praznik vseh svetnikov 1. novembra |'jə:st səm γa 'vi:dla za 'va:xtə 'ke:i̯ jə 'šo:u̯ na 'ži:əγən; 'va:xtə sə b'lə: 'tu:di 'e:na 'li:əpa na'va:da, smo š'li: po'bi:ərat 'va:xtənca; sta 'pə:ršla z'jə:tru̯o 'da:mou̯ na 'va:xtə | ∇ SSKJ +

► 'va:xtənca -ə ž okrasna jesenska rastlina s širokimi koški in velikimi raznobarvnimi cveti |'va:xtə sə b'lə: 'tu:di 'e:na 'li:əpa na'va:da, smo š'li: po'bi:ərat 'va:xtənca| ∇ SSKJ –

⇒ ahtat

► 'va:s -i ž navadno manjše naselje ∇ SSKJ +

► u̯'du:əva ž žena, katere mož je umrl in se ponovno ne poroči |səm u̯'du:əva žei 'pi:ədəsiət 'li:ət| ∇ SSKJ +

► və'či:ər m -a del dneva ob sončnem zahodu ∇ SSKJ +

► və'či:ərjə -ə ž obrok hrane, ki se jé zvečer ∇ SSKJ +

⇒ štenak

'u̯ə:n prisl. izraža premikanje ali usmerjenost iz zaprtega prostora ∇ SSKJ +

► 'vi:ətər -tra m zaradi razlik v zračnem pritisku, temperaturi gibajoči se, premikajoči se zrak ∇ SSKJ +

► 'vi:əvrca -ə ž gozdni glodavec temno rjave barve s košatim repom, ki živi na drevju ∇ SSKJ +

⇒ špageta

► və'ju:əlca -ə ž divje rastoča ali vrtna rastlina s somernimi vijoličastimi, belimi, modrimi cveti |po'zi:mi sə 'di:ənə və'ju:əlcə| ∇ SSKJ +

► 'vi:lca -ə ž priprava iz rogljev in ročaja za nabadanje kosov hrane ∇ SSKJ –

► 'vi:lə -! ž mn orodje z roglji in dolgim držajem za zajemanje, premetavanje |sə jə z 'vi:lami pə'xa:lo in sə jə 'di:əllo 'lu:əncə; lə'si:ənə 'vi:lə| ∇ SSKJ +

⇒ breg

vintola -ə ž podolgovata plitva posoda iz enega kosa lesa, zlasti za mesenje |'pərvo pərp'ra:vəmo 'vi:ntolu| ∇ SSKJ –

► 'vi:ərbos -a m
okrogla košara z ravnim dnom in navadno z majhnima ročajema ∇ SSKJ –

► u̯'li:əvanci -ou̯ m zakuha iz jajc in moke, ki se počasi, v tankem curku vliva v vrelo juho ∇ SSKJ +

► u̯'nu:k m sin sina ali hčere ∇ SSKJ +

► vo'de:ŋka -ə ž grmičasta lončnica z mesnatimi stebli, suličastimi listi in belimi, rožnatimi ali rdečimi cveti ∇ SSKJ +

⇒ štirna

► 'u̯o:u̯ -ala m skopljen samec goveda |'u̯o:u̯ jə u̯'li:əku 'sə:ŋkə| ∇ SSKJ +

► 'u̯ə:s -'u̯a:za m vozilo z navadno štirimi kolesi za prevoz ljudi in tovora, ki ga vleče vprežna žival |če jə b'lo: pei̯ 've:č sə'na: smo jə'mi:əli lə'si:ən f'lo:s 'γu:ər na 'u̯a:zi; u̯ 'ku̯o:nci na 'u̯a:zi jə 'bu: tra:m| ∇ SSKJ +

'və:rba -ə ž drevo z dolgimi, šibastimi vejami in ozkimi, podolgovatimi listi ∇ SSKJ +

► u̯'ri̯e:mə -ro'ma:na s stanje ozračja glede na temperaturo, vlago, oblačnost |'də:nəs jə 'γə:rdo u̯'ri̯e:mə| ∇ SSKJ +

► 'və:rx -a m gornji, navadno zoženi del česa |na 'və:rxi da jə dər'ža:lo sə'n:uə| ∇ SSKJ +

► 'və:rt -a m manjše zemljišče, navadno blizu hiše, na katerem raste trava, drevje, se goji vrtnina, okrasne rastline |z'jə:tru̯o γ'ra:m u̯ 'və:rt; 'kə:dər γ'ra:š u̯ 'və:rt| ∇ SSKJ +

► vər'ti:nc -a močen tok, navadno vodni, ki se premika v spiralastih zavojih ∇ SSKJ +

⇒ gartrož

⇒ košin