0 Število besed v slovarju

Slovar ni le zbirka narečnih besed. Je zbirka kulturnega in zgodovinskega spomina. Je arhiv besed, ki se ne uporabljajo več, ker so zamrle skupaj z dejavnostjo, predmeti, ki so jih označevale, je zbirka besed, ki se uporabljajo, vendar se je njihova izgovorjava (morda celo pomen besede) spremenila in se spreminja.

Z

⇒ botega

► 'za:i̯ čk -a m nav. mn.rastlina s temno rdečimi, rožnatimi, belimi cveti, razvrščenimi v grozdih (zevalka) ∇ SSKJ +

⇒ froštik

⇒ froštkat

⇒ žlafador

⇒ kovtrina

⇒ žlajfat

⇒ žlajf

⇒ gres

► z'dro:u̯ -'a:va prid. ki je v stanju telesnega in duševnega dobrega počutja, brez motenj v delovanju organizma |'su:əsət jə še 'ka:r z'dro:u̯| ∇ SSKJ +

⇒ šelna

► 'zi:əÍe -a s 1. kulturna rastlina s tesno prilegajočimi se, gladkimi listi |'ti:ənfanu̯o 'ziəÍe; če 'i:məš 'γo:laž 'di:ənəš nu'ma:lo 'ki:səlγa 'zi:əÍə in sə 'ri:əče 'se:γedin| (kapus) ∇ SSKJ + 2. v zvezi srčno zelje ► 'sə:rčnu̯o 'zi:əľe melisa |'sə:rčnu̯o 'zi:əľe, 'ko:romač jə za fər'ta:lu ma 'mu:əre 'be:t 'tu:d klo'ba:sa| ∇ SSKJ –

⇒ šaldu

► 'zə:t -a mhčerin mož v odnosu do njenih staršev ∇ SSKJ +

► 'zi:əvalka -ə žrastlina s temno rdečimi, rožnatimi, belimi cveti, razvrščenimi v grozdih (zajčk) ∇ SSKJ –

► z'γo:nčk -a m zgodnja pomladanska rastlina z belimi cveti zvončaste oblike ∇ SSKJ –

► 'zi:ma -ə ždel leta med jesenjo in pomladjo ∇ SSKJ +

⇒ zjutro

► z'jə:tru̯o prisl. v času od svita do dopoldneva |z'jə:tru̯o u̯s'ta:nəmo tud u̯əp š'ti:əri; sta 'pə:ršla z'jə:tru̯o 'da:mou̯| ∇ SSKJ –

⇒ falit

► zmər'za:u̯ -li žpojav, ko se temperatura zniža pod 0° C in zemlja zmrzne ∇ SSKJ +

⇒ luft

► 'zərno in 'zərnu̯o -a svsako od semen, navadno v klasu, latu žit ali stroku stročnic, z nakopičenimi hranilnimi snovmi |'zərno sə jə 'da:jalo ka'ku̯ošam, da so klo'fa:lə| ∇ SSKJ +

► zvə'či:ər prisl. v času od večera do polnoči ∇ SSKJ +